Loading...

HET GAAT OM JEZELF CREËREN

Binnen deze praktijk kun je terecht voor integratieve kinder-jeugdtherapie en ambulante gezinsbegeleiding aan kinderen, jongeren en opvoeders.

01

de Prikkel

 • de Prikkel, praktijk voor kind & gezin
  de Prikkel biedt integratieve kinder-jeugdtherapie en ambulante gezinsbegeleiding aan kinderen, jongeren en opvoeders. Hierbij wordt de focus gelegd op gedrags- ontwikkelings- en opvoedingsvragen. Het is belangrijk om oog te hebben voor een ieder om jezelf te creëren door laagdrempelig, persoonlijk, transparant en met korte lijnen te werken.
  Vanuit de Prikkel wordt ambulant en cliënt nabij gewerkt door zowwel therapeut als ambulant gezinsbegeleider.
  Gezichten van de Prikkel

  Kim Franssen

  Integratief Kinder- en Jeugdtherapeut

  06 12 83 32 15
  k.franssen@de-prikkel.nl

  Registraties
  NFG (beroepsvereniging) registratienummer: 8592
  VPMW (Vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk Werk)
  RBCZ (beroepsregistratie) licentienummer: 170854R
  WKKGZ (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg)

  Marleen de Bruin

  Ambulant Gezinsbegeleider

  06 12 24 18 03
  m.debruin@de-prikkel.nl

  Registraties
  SKJ (Kwaliteitsregister jeugd)
02

Voor wie

Voor wie

de Prikkel richt zich op kinderen en jongeren vanaf 6 t/m 23 jaar en hun opvoeders, met een normale intelligentie en moeilijkheden op sociaal-emotioneel gebied. Hierbij kan een mogelijke stagnatie in de ontwikkeling aan de orde zijn. Dit kan invloed hebben op het sociale netwerk van het kind of jongere. Hierbij valt te denken aan gezin, school, vrije tijdsbesteding, vrienden en werk.


03

Aanbod

01
Integratieve kinder- en jeugdtherapie

De therapie is erop gericht om het kind of de jongere te helpen om weer op eigen wijze controle te krijgen over datgene waarvan hij of zij uit balans is of geremd wordt, zodat het zich weer gelukkiger, veiliger en meer tevreden voelt. De therapie is vraaggestuurd dat betekent dat er wordt gekeken naar wat het kind/de jongere nodig heeft. Er wordt gewerkt met de hulpvraag van het kind/de jongere, dat waar hij of zij aan wil werken staat voorop. Waar mogelijk vindt de behandeling ambulant plaats, bijvoorbeeld op de school die het kind/de jongere bezoekt.

02
Ambulante Gezinsbegeleiding

In de ontwikkeling van een kind, jongere en binnen de opvoeding, kunnen zich moeilijkheden aandienen waarbij deskundige ondersteuning wenselijk is. Soms zijn er algemene vragen over het opvoeden van de kinderen, soms hebben kinderen sociaal-emotionele problemen en is ondersteuning nodig. De Ambulante Gezinsbegeleiding vindt plaats in het sociale netwerk van het kind of de jongere.

03
Trainingen

Binnen de praktijk worden regelmatig trainingen verzorgd. Houdt de website in de gaten voor het actuele aanbod.

04
Lezingen, workshops

Binnen de praktijk worden regelmatig lezingen, workshops en trainingen verzorgd. Houdt de website in de gaten voor het actuele aanbod.

04

Vergoedingen

 • Vergoedingen
  Voor de kosten kunt u contact opnemen met de praktijk.

  Sessies voor integratieve kinder- en jeugdtherapie worden gedeeltelijk vergoed wanneer u een aanvullende verzekering heeft. Hiervoor geldt geen eigen risico. Informeer bij uw eigen zorgverzekeraar naar hoe het voor u geld. Bij de NFG vind u ook een lijst van zorgverzekeraars.

  Ambulante gezinsbegeleiding, oudergesprekken en gesprekken met scholen komen niet in aanmerking voor vergoeding vanuit de zorgverzekeraar. Ook het doen van eventuele verslaglegging, trainingen, workshops en lezingen vallen niet binnen de vergoeding van de ziektekostenverzekering.

  Vergoeding vanuit de gemeente is ook mogelijk. De Prikkel heeft voor 2018 een raamovereenkomst met de gemeente Noord-Limburg voor zowel jeugdwet als WMO. Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.
05

Nieuws

01
Nieuwe wet AVG + Algemene voorwaarden

AVG de PrikkelPer 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe wetgeving heeft ook impact op de Prikkel.
Binnen de Prikkel zijn zaken m.b.t. persoonlijke gegevens en algemene voorwaarden aangepast.
Onderstaand drietal links naar onze algemene voorwaarden (via gemeente & zorgverzekeraar) en privacy protocol:

 • Algemene voorwaarden hulp via gemeente
 • Algemene voorwaarden hulp via zorgverzekeraar
 • Privacyreglement – NFG hulpverlener
 • 06

  Contact

  Contactgegevens de Prikkel

  Bij vragen en of opmerkingen kunt u contact opnemen of vul het contactformulier in.


  Kim Franssen

  Integratief Kinder- en Jeugdtherapeut

  06 12 83 32 15

  Marleen de Bruin

  Ambulant Gezinsbegeleider

  06 12 24 18 03

  info@de-prikkel.nl
  www.de-prikkel.nl
  Matterhornlaan 32, 5801 KG Venray

  KvK 68135769
  NL857316709B01